Thứ hai, ngày 21 tháng 10 năm 2019

Đại hội Liên đội năm học 2017-2018

 Ngày 13 tháng 10 năm 2017. Liên đội trường TH Hữu Đô đã tổ chức thành công đại hội liên đội nhiêm kỳ mới gồm 9 em học sinh. Em Nguyễn Đức Mạnh được bầu giữ chức vụ Liên đội trưởng Phụ trách liên đội.Ban chỉ huy liên đội mới


Phạm Hồng Hải


Thông tin đã đăng